Václav Břicháček

Začiatok kurzov FONS je spojený s menami Miloša Zapletala (Zet), Václava Břicháčka (Gigant), Karla Janovického (Joviš) a ďalších, ktorí sa hneď po revolúcii v roku 1989 usilovali o vytvorenie moderného skautského programu pre roverov. Myšlienky FONSu sú však omnoho staršie a siahajú až k legendárnemu Kruhu Pavla Křivského. Prvý kurz FONS sa uskutočnil v Česku v roku 1991 ešte pod menom „Ad fontes“. Postupne sa potom vytvorila trilógia kurzov FONS – PONS – MONS.

FONS (latinsky prameň) je úvodným kurzom, ktorého zmyslom je hľadať cestu samého k sebe, k ľuďom na okolo, k svetu, k životným hodnotám, k sebavzdelávaniu a prežívaniu kultúry.

PONS (latinsky most) je druhým kurzom, nasleduje jeden rok po prvom kurze a ďalej rozširuje poznatky, vzťahy a od účastníkov si vyžaduje aktívnu účasť nakoľko si tento kurz pripravujú sami.

MONS (latinsky hora) je vyvrcholením trilógie a jedná sa o metodologickú prípravu pre budúce vedenie kurzov. Tento kurz postupne nahradili lesné školy.

Na Slovensko sa kurz FONS dostal v roku 2001 a to najmä vďaka Kolohnáthovi (Martin Macharík), Bohoušovi (Josef Tillich) a ďalších osobností spojených s históriou FONSu. Na Slovensku v tej dobe existovali iba veľmi obmedzené možnosti pre roverov a FONS ponúkal možnosť vzdelania, aktivity a práce na sebe.